• Datafangst i asfaltverdikjede 

      Ingebrigtsen Eide, Lasse; Lervik, Per Magnus (Bachelor thesis, 2020)
      Dette prosjektet har som hensikt å undersøke hvordan datafangst i Veidekkes asfaltverdikjede kan utbedres. Rapporten tar for seg hvordan datafangsten kan gi bedre flyt, redusere behov for manuelle inngrep og hvilke KPIer ...