• Innkjøp i et offshore fast-track prosjekt 

   Indseth, Hanne; Bjørklund, Eirik (Master thesis, 2013)
   Oljeproduksjonen på den norske kontinentalsokkelen nådde sin foreløpige topp i 2001. Siden den gang har produksjonen vært fallende. Som en konsekvens av dette har regjeringen de siste årene oppfordret til leting av nye ...
  • Innkjøp i et offshore fast-track prosjekt 

   Indseth, Hanne; Bjørklund, Eirik (Master thesis, 2013)
   Oljeproduksjonen på den norske kontinentalsokkelen nådde sin foreløpige topp i 2001. Siden den gang har produksjonen vært fallende. Som en konsekvens av dette har regjeringen de siste årene oppfordret til leting av nye ...