• Performance of public sector projects 

      Emami Frooshani, Kiuomars (Master thesis, 2019)
      Først, Jeg vil utvikle et teoretisk rammeverk basert på litteraturgjennomgang for å svare på problemstillingen. Deretter vil dette empiriske rammeverket bli brukt til å analysere empiriske data, som jeg har samlet inn ...