• Endringer i det norske politiet som følge av terrorhandlingene 22.juli 2011 

      Bjørgum, Karoline Brodal; Aaram, Karoline Kittelsrud (Master thesis, 2016)
      Terrorhandlingene 22.juli 2011 førte til at det norske beredskapsarbeidet ble utfordret på en helt spesiell måte. Politiet er en sentral aktør i håndtering av krisesituasjoner, men under terrorhandlingene var det flere ...