• Tidlig samarbeid mellom nyetablerte bedrifter og etablerte bedrifter 

      Ørseng, Sjur Hedberg (Master thesis, 2014)
      Denne oppgaven har undersøkt initieringsprosessen av forretningsrelasjoner mellom to bedrifter som ikke har utpreget kjennskap til hverandre fra før. Oppgaven har et entreprenørielt perspektiv, hvor den tar utgangspunkt i ...