• En undersøkelse om kundetilfredshet for BoligPartner 

      Bø, Arve; Øiene, Marte (Bachelor thesis, 2013)
      Oppgaven vår handler om kundetilfredshet, merkeverdi og lojalitet ved anbefaling for en kapitalvare. Vår studie bygger på godt dokumenterte teorier, noe som ble grunnlaget for vårt valg av et deskriptivt forskningsdesign. ...