• Hvilke faktorer påvirker en forbrukers intensjon til å handle på nett? 

      Urheim, Mari Hovland; Jakobsen, Sandra Moldestad (Bachelor thesis, 2020)
      Oppgaven har som hensikt å svare på vår problemstilling: «Hvilke faktorer påvirker en forbrukers intensjon til å handle på nett?» Det teoretiske utgangspunktet for denne oppgaven er teorien om planlagt atferd som ble ...