• Hvordan tilpasser IKEA reklame til kultur? 

      Hauge, Tonje Rundtom; Holmeset, Julia Sophie Huldal; Hagen, Elina; Remøy, Renate (Bachelor thesis, 2018)
      Verden blir likere da globaliseringen øker deling, kommunikasjon og handel på tvers av landegrenser. Bedrifter blir større og internasjonale noe som gjør at man finner samme tilbud i flere land. Dermed virker verden likere ...