• Kultur på arbeidsplassen 

      Gjerde, Emma Helene; Høidahl, Kaja Amalie; Blankholm, Hanne A. (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet i denne oppgaven ble vurdert og valgt på bakgrunn av alles interesse for kultur på arbeidsplassen. Dette fokusområdet ville vi knytte opp mot trivsel og ytelse blant ansatte. Det er i dagens samfunn viktig å ...