• Bruken av styringsverktøy blant kommuner i Møre og Romsdal 

      Flaten, Therese (Master thesis, 2017)
      Økonomistyringen i offentlig sektor har i lang tid blitt kritisert fra flere hold. I løpet av de siste tretti årene har man derfor sett en rekke endringsprosesser i tråd med New Public Management litteratur, hvor fellesnevneren ...