• Modelling volatility in financial electricity contracts 

      Holan, Magnus Ofstad; Ekornesvåg, Christian H. (Master thesis, 2020)
      Når finansmarkedene priser en opsjon, er det eneste ukjente parametere den fremtidige volatiliteten til det underliggende verdipapiret. Prisen til et verdipapir svinger relativt sakte når markedsforholdene er rolige, og ...