• Økonomisk analyse av klippfisknæringa 

      Bjørndal, Marianne Tranberg; Bjørndal, Trond; Ekerhovd, Nils-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Samandrag Eksportverdien av klippfisk var i 2014 på cirka 3,6 milliarder kroner. Klippfiskindustrien på Nordvestlandet er tyngdepunktet for norsk klippfiskproduksjon og eksport og over 90 prosent av eksporten skjer frå ...