• En prestasjonsanalyse av norske aksjefond 

      Hjalmar Holme (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med denne utredningen er å undersøke prestasjonen av aktivt forvaltede norske aksjefond i periode juli 2001 til desember 2019. Prestasjonen skal vurdere lønnsomheten av å heller investere i aktivt forvaltede norske ...