• Fremtidens kjøpesenter 

      10031; 10019 (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan e-handelen har påvirket kundenes kjøpsatferd og hvordan denne nye handelsformen har påvirket utviklingen i kjøpesenterbransjen. Vi var spesielt interessert i hvordan ...