• Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS 

      Berg, Helen; Alnes, Bjarte; Alnes, Rigmor Einang (3/2014;Senter for omsorgsforskning, rapportserie, Research report, 2014-05-15)
      Prosjektet er eit del-prosjekt av det Midt-norske Velferdsteknologiprosjektet der hovudmålet er at brukarar og deira pårørande skal oppleve ein trygg kvardag gjennom bruk av individuelt tilpassa velferdsteknologiske ...