• En kvalitativ studie av opplevelse av brukermedvirkning 

      Solberg, Leif Tore (Master thesis, 2020)
      En kvalitativ studie av opplevelse av brukermedvirkning. Brukermedvirkning og empowerment er begreper som brukes og anvendes i stor grad innenfor helsefremmende arbeid. Bakgrunn for valg av tema er at begge disse begrepene ...