Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkoglund, Mortennb_NO
dc.contributor.advisorMidttømme, Grethe Holmnb_NO
dc.contributor.advisorGuttormsen, Oddnb_NO
dc.contributor.authorRoe, Magnhildnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:32:43Z
dc.date.available2014-12-19T12:32:43Z
dc.date.created2013-09-16nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier648659nb_NO
dc.identifierntnudaim:9064nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242382
dc.description.abstractFlomløpet til dam Vasslivatn i Hemne kommune i Sør-Trøndelag er et lukka flomløp med overløpsterskel, sjakt, tunnel og utløp i nedstrøms elv. Dammen eies av TrønderEnergi. Revurdering av dammen i 2011 fastslo at flomløpet ikke tilfredstiller kravene i damsikkerhetsforskriften til sikker flomavledning. Derfor har TrønderEnergi blitt pålagt av NVE om å gjennomføre et modellforsøk av flomløpet på Dam Vasslivatn. Modellen er bygget i skala 1:20. Under planlegging og bygging er data fra laserskanninger og tradisjonelle oppmålinger i prototyp blitt brukt for å gjenskape forholdet i modellen på best mulig måte.Modellen har blitt kalibrert med hensyn på normal ruhet i råsprengte tunneler. Det har blitt beregnet nedstrøms vannføringskurve ved hjelp av HEC-RAS, som gir informasjon om vannstand nedstrøms flomløpet. Dette er for å hindre for stor utstrekning av modellen.Tre ulike utforminger av flomløpet er testet. For å hindre for høy vannstandsstigning i magasinet, er ikke pilarene som holder oppe broen over overløpsterskelen modellert i modellen. Det gjør at overløpsterskelen blir lenger. Resultatet viser at kapasiteten til flomløpet slik det er i dag er 304 m3/s. Det tilfredsstiller ikke kravet til flomavledning ved PMF. Flomløpet tilfredstiller kravet til avledning av Qdim forutsatt at pilarene fjernes. Ved å utvide tunnelen ble det oppnådd god nok kapasitet ved PMF. Flomløpet får da en kapasitet på 367 m3/s. Pulseringer i samlekanalen ved Qdim, gjør at denne løsningen ikke tilfredsstiller kravene. Grunnen til disse pulseringene er at det oppstår vakuum i modellen. Den virkelige kapasiteten i dette området kan på grunn av luftproblematikk ikke stadfestes helt eksakt. Den tredje løsningen besto av å beholde det opprinnelige tunneltverrsnittet de første meterne av tunnelen og deretter utvide den. Det førte til en større vannhastighet i overgangen mellom sjakt og tunnel. Denne løsningen avleder både Qdim og PMF i henhold til kravene i damsikkerhetsforskriften. Flomløpets maksimale kapasitet er da 360 m3/s.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for vann- og miljøteknikknb_NO
dc.titleDAM VASSLIVATN: MODELLFORSOK FOR UNDERSOKELSE AV KAPSITETEN TIL FLOMLOPETnb_NO
dc.title.alternativeDAM VASSLIVATN: PHYSICAL MODEL STUDY OF THE SPILLWAY CAPACITYnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber135nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel