Show simple item record

dc.contributor.advisorNesse, Per J
dc.contributor.authorHølvold, Flemming
dc.date.accessioned2016-11-25T15:34:26Z
dc.date.available2016-11-25T15:34:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2423095
dc.description.abstractI denne masteroppgaven ser jeg nærmere på Informasjonsutveksling og effektivitet ved norske lufthavner. På en lufthavn er det mange aktører, som alle er avhengige av tilgang til informasjon om ulike prosesser på lufthavnen, og særlig om status på flybevegelsene og passasjerflyten. Denne Informasjonen er av betydning både for trafikkavviklingen og effektivitet på lufthavnen. I oppgaven ser jeg nærmere på hvordan de ulike aktørene utveksler informasjon med hverandre, og hvordan og hvorvidt denne informasjonsutvekslingen påvirker ulike forhold. I oppgaven ser jeg på om informasjonsutvekslingen skaper situasjonsforståelse nok til å sikre en effektiv, forutsigbar, og optimal trafikkavvikling for både passasjerer og aktører på lufthavnen, og i hvilken grad en forbedring av informasjonsutvekslingen ville kunne gitt positive effekter. Oppgaven har jeg løst gjennom en casestudie blant utvalgte aktører på utvalgte norske lufthavner. Jeg har kombinert en gjennomgang av eksisterende forskning og litteratur med intervjuer og observasjoner på tre norske lufthavner for å besvare min problemstilling. Oppgavens funn tyder på at informasjonsutvekslingen på tvers av aktørene i økosystemet ved norske lufthavner kunne vært langt bedre. Funnene tyder videre på at en forbedring av denne Informasjonsutvekslingen kan gi en rekke positive effekter ved Avinors lufthavner; - Bedre planleggingsgrunnlag for handlingselskap og andre aktører på lufthavnen - Bedre informasjonstjeneste ut mot publikum - Redusert gjennomsnittlig taksetid, fuelforbruk og klimagassutslipp - Mere effektiv utnyttelse av nødvendige ressurser på lufthavn. Samlet sett vil dette kunne bidra til at Avinors lufthavner fremstår som mere intelligente lufthavner der alle aktørene jobber mere proaktivt både på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå og med utgangspunkt i en felles situasjonsforståelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInformasjonsutveksling og situasjonsforståelse ved norske lufthavnernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record