Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNordhaug, Dag Ole
dc.contributor.advisorHov, Gunhild Garmo
dc.contributor.advisorPettersen, Øystein
dc.contributor.authorStolsmo, Aril Pal
dc.date.accessioned2016-11-25T15:14:11Z
dc.date.available2016-11-25T15:14:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2423089
dc.description.abstractBakgrunn: Intraoperative transit-time-flow-målinger (TTFM): absolutt flow, pulsatil index (PI) og diastolisk fylling (DF) har ved koronar bypassoperasjon god prediktiv verdi for identifisering av risiko for utvikling av karog graftsykdom, men det foreligger ingen klar evidens for at TTFM kan forutsi grad av fremtidig ateroskleroseutvikling. Dersom det viser seg at intraoperative TTFM kan forutsi grad av fremtidig intimahyperplasi, kan dette potensielt bygge opp under argumentasjonen for rutinemessig bruk av TTFM som et kvalitetssikrende verktøy. Forhøyede nivåer av plasma-ADMA og reduserte nivåer av plasma-homoarginin, med eller uten etablert koronar hjertesykdom, er assosiert med forhøyet risiko for akutte koronare hendelser. Dersom det etableres evidens for at p-ADMA og p-homoarginin er uavhengige risikomarkører for utvikling av intimahyperplasi, kan dette potensielt benyttes som argument for at p-ADMA-senkende tiltak og p-homoarginin-substitusjon burde iverksettes som forebyggende behandling mot hjerte-karsykdom. Metoder: Intraoperative TTF-målinger er gjort på 60 pasienter som gjennomgikk isolert koronar bypasskirurgi og preoperative prøver for p-ADMA og p-homoarginin er tatt. Grad av intimahyperplasi er målt seks måneder postoperativt ved Optical Coherence Tomography. Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient er benyttet for å undersøke grad av korrelasjon mellom TTFM, p-ADMA, p-homoarginin og intimahyperplasi. Hierarkisk multippel regresjon ble utført for å undersøke om preoperative verdier av p-ADMA og p-homoarginin korrelerer med grad av intimahyperplasi etter å ha kontrollert for påvirkningen av, alder, kjønn, eGFR og inter-korrelasjon. Resultater: Det ble funnet en svak negativ statistisk ikke-signifikant korrelasjon mellom flow (r = -,093, n = 54, p = ,502), PI (r = -,061, n = 54, p = ,664), DF (r = -,065, n = 51, p = ,650), p-ADMA (r = -,061, n = 54, p = ,660), p-homoarginin (r = -,208, n = 54, p = ,131) og intimahyperplasi. Hierarkisk multippel regresjon viser at p- ADMA (R square change = 0,015, F change (4,49) = 0,90, beta = -0,125, p = 0,348) og p-homoarginin (R squared change = 0,022, F change (5,48) = 1,34, beta = -0,160, p =0,253) ikke er funnet å være uavhengige risikomarkører for utvikling av intimahyperplasi. Den endelige modellen forklarer i sin helhet 19,8% av variansen, F (5, 48) = 2,36, p = 0,054, og det er kun eGFR som signifikant bidrar med en beta = -0,422, p = 0,009. Konklusjoner: Intraoperativ bruk av transit-time-flow-målinger og preoperative verdier av p-ADMA og phomoarginin, ved bypasskirurgi, er trolig ikke egnede verktøy for å predikere fremtidig grad av intimahyperplasi i venegraft.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleKan intraoperative transit-time-flow-målinger og preoperative plasmaverdier av asymmetrisk dimetylert arginin og homoarginin forutsi grad av intimahyperplasi i venegraft?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel