Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørgaas, Hildenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:31:23Z
dc.date.available2014-12-19T12:31:23Z
dc.date.created2011-05-25nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier419134nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242142
dc.description.abstractThis study investigated the spatial and temporal variations in urban snow quality in the city of Trondheim, Norway. Targeted constituents were total suspended solids, zinc, nickel, lead, copper, platinum and mercury. Clear correlations were found between traffic loads and concentration of targeted constituents, strongly suggesting that the concentration increase with increasing traffic load. Coinciding similar studies conducted in cold climate regions, the results from this study suggested temporal dependency in the urban snow indicated by an accumulation of targeted constituents over the winter. The extent of accumulation was however showed to be limited by the local climate, illustrated by the loss of suspended solids and selected elements during melting events. Thus, the results clearly indicated that the variations in urban snow quality were strongly dependent space and time, but also on climatic condition and snow handling routines.nb_NO
dc.description.abstractDenne studien har undersøkt variasjoner i urban snøkvalitet i Trondheim som en funksjon av sted og tid. Resultatene peker tydelig i retning mot at sted og tid i stor grad påvirker den urbane snøkvaliteten i Trondheim. De parametre som har inngått i vurderingen er suspendert stoff, nikkel, sink, bly, kopper, platina og kvikksølv. Konsentrasjonene av utvalgte komponenter som er forbundet med forurensninger er i svært stor grad korrelert med trafikk, og antyder sterkt at konsentrasjonene vil øke med økende trafikkmengde. Resultatene indikerer også at det i løpet av vinteren finner sted en økning av konsentrasjonen over tid. Imidlertid viser dataene store variasjoner i konsentrasjonene av metaller og særlig partikler. Sett i sammenheng med andre avgjørende parametre, som klima og snøhåndtering, kan disse variasjonene forklares som et resultat av smelting, salting og bruken av sand. Trass variasjoner i konsentrasjonenes størrelsesorden, er resultatene i tråd med andre tilsvarende studier utført i regioner med kaldt klima, hentydet av til dels svært lignende trender med hensyn på variasjoner over tid og sted.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO
dc.titleSpatial and Temporal Variations in Urban Snow Quality in the city of Trondheim, Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel