Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerge, Kjersti Anette Haukaasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:31:23Z
dc.date.available2014-12-19T12:31:23Z
dc.date.created2011-05-25nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier419126nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242140
dc.description.abstractI verdenssammenheng er grunnvann en viktig drikkevannskilde. I forbindelse med drikkevannssikkerhet, er oppholdstiden og strømningsmønsteret i grunnen sentralt. For å få kunnskap om strømningen kan simuleringsprogram være til hjelp. I denne oppgaven modelleres den metta sonen i grunnvannsmagasinet ved Svean i Klæbu kommune, av Computational Fluid Dynamics (CFD) programmet Brilliant. Brilliant blir utviklet innen strømning i porøse medier, på grunn av et unikt nettverk. Målet med oppgaven er å verifisere og utvikle Brilliant opp mot et kjent sporstofforsøk. Modelleringen ble gjort med bakgrunn i sporstofforsøket ved Svean fra 2009 (Kvitsand, 2010 [pers.med]), samt interne måledata fra NGU sine brønnobservasjoner av området i 2008. De ulike permeabilitetene i området ble valgt ut fra befaring av området, georadar- og resistivitetsprofiler (NGU, internt material) og kornfordelingsanalyser (Kvitsand, 2010 [pers.med.])(Björgaas, 2009). Det oppstod flere problemer under simuleringen av grunnvannsmagasinet, det ble satt opp i alt tre modeller (Modell 1, 2 og 3). Modell 1 ble modellert så nøyaktig som mulig i forhold til oppgitte data, mens de to andre ble modellert med tanke på å finne ut hvorfor problemene med modell 1 oppstod. Siden Brilliant har et forskjøvet nettverk, er det utfordringer med diskretiseringen av Darcy`s ligning. Dette viste seg ved at det oppstod problemer med trykket. Krav til stor nøyaktighet førte til problemer med høye permeabiliteter, noe som gjorde at programmet stoppet etter en simuleringslengde på 10 sekunder. Dermed ble ingen spredning observert. Verifisering av Brilliant opp mot sporstofforsøket ved Svean var ikke mulig. Brilliant viste troverdige resultater for strømning med ulike permeabiliteter samt økning i trykket ved økende dybde. Ved inn- og uttaksbrønnen gjennskapte Brilliant respektivt økende og synkende trykk. Resultatene viser dermed at Brilliant utvikles i rett retning.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO
dc.titleTredimensjonal numerisk modellering av grunnvannsstrømningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel