Show simple item record

dc.contributor.advisorHärkegård, Gunnarnb_NO
dc.contributor.authorLøtveit, Ingridnb_NO
dc.contributor.authorRasten, Astridnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:29:50Z
dc.date.available2014-12-19T12:29:50Z
dc.date.created2014-09-04nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier743695nb_NO
dc.identifierntnudaim:11523nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241977
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en videreføring av prosjektoppgaven «Validering av postprosessor for utmattingsvurdering» utført høsten 2013. Postprosessoren som vurderes, LINKpfat, er et program som utfører levetidsanalyser utviklet på NTNU. I prosjektoppgaven ble det gjort undersøkelser for geometrifaktoren i komponenter med små sprekker. Masteroppgaven har tatt for seg sprekker med stor størrelse i forhold til komponentgeometrien, samt levetidsanalyser.Arbeidet har vært å vurdere én av fire moduler i LINKpfat, «single defect». Denne modulen antar at komponenten som undersøkes er en jevntykk plate, og gjør beregninger basert på vektfunksjoner for denne enkle geometrien. Det har derfor vært interessant å se om denne antakelsen er gyldig for flere geometrier.Geometriene som ble undersøkt var en jevntykk plate utsatt for strekklast, jevntykk plate utsatt for bøyelast, plate med kjerv, plate med hull og sylinder. For alle geometriene ble det undersøkt et antall sprekkstørrelser for beregning av F, og gjort en sprekkvekstanalyse for sprekkdybde per antall lastsykluser. En undersøkelse av hvordan a/c-forholdet utvikler seg når sprekken vokser ble også gjort for jevntykk plate utsatt for ren strekkspenning og ren bøyespenning.Resultatene fra LINKpfat ble sammenlignet med beregningsmetoder fra litteraturen. Undersøkelsene for F viste at LINKpfat håndterte sprekker med a/c = 1 best, og at mange av tilfellene ga høyere avvik jo større sprekken ble. En jevntykk plate i strekk hadde best overensstemmelse med litteraturen, mens platen med hull ga mest sprikende resultater. I levetidsanalysene ble det oppdaget at sprekkveksthastigheten var lav for den første delen av levetiden. Det var derfor avgjørende for levetiden hvor god overensstemmelse LINKpfat hadde for F ved initial sprekkstørrelse.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleValidering av postprosessor for utmattingsvurdering av enkle komponent- og sprekkgeometriernb_NO
dc.title.alternativeValidation of Fatigue Post-Processor for Simple Component and Crack Geometriesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber90nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record