Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugen, Bjørnnb_NO
dc.contributor.authorAskevold, Bjørnar Eggesbønb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:29:47Z
dc.date.available2014-12-19T12:29:47Z
dc.date.created2014-08-31nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier742166nb_NO
dc.identifierntnudaim:11656nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241962
dc.description.abstractDynamiske beregninger benytter seg ofte av bjelkemodeller, og er avhengig av korrekte tverrsnittsdata. Det er derfor et behov for et program som kan brukes til modellering av komplekse tverrsnitt. Rapporten omhandler utviklingen av et brukergrensesnitt til en programpakke for beregning av komplekse tverrsnitt. Den ferdige applikasjonen er en modul i en programpakke, og gir brukeren mulighet for modellering av tverrsnitt samt visualisering av resultatdata etter en analyse. Modelleringen kan utføres med forholdsvis avanserte operasjoner, og det har vært fokus på å lage en applikasjon som er brukervennlig og effektiv i bruk for flere brukergrupper. Brukergrensesnittet er laget med kryssplattformstøtte ved hjelp av Qt og følger arkitekturmønsteret Model-View-Controller (MVC) for god lesbarhet. En del av modelleringsrammeverket OpenCASCADE Technology (OCCT) blir brukt for levere brukeren enkelte verktøy for modelleringen, og grafikkvinduet er basert på The Visualization Toolkit (VTK), som er et omfattende rammeverk for visualisering.Rapporten redegjør for programpakkens oppbygning og utvikling, og beskriver applikasjonens rolle i pakken. De til dels store rammeverk som blir brukt for å levere funksjonalitet blir gjennomgått og vurdert opp mot funksjonalitet. Til slutt følger det en detaljert beskrivelse av implementasjonen av både systemarkitektur og brukerinteraksjon. Rapporten inneholder også dokumentasjon bak designvalg og beslutninger tatt i utviklingsprosessen.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleBrukergrensesnitt for beregning av tverrsnittsdata for komplekse bjelketverrsnittnb_NO
dc.title.alternativeUser interface for computation of parameters of complex beam cross sectionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber137nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel