Show simple item record

dc.contributor.advisorBlankenburg, Detlefnb_NO
dc.contributor.authorEllefsen, Kasper Emil Snb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:29:46Z
dc.date.available2014-12-19T12:29:46Z
dc.date.created2014-08-22nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier740206nb_NO
dc.identifierntnudaim:12093nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241958
dc.description.abstractOppdrettsnæringen i Norge har i de senere årene søkt å flytte oppdrettsanleggene lenger ut på eksponerte havområder. Disse områdene er fordelaktige på flere måter. Blant fordelene er bedre vekstforhold for fisken, mindre press på området fra andre interessenter og mulighet for å drive oppdrett i større skala enn dagens anlegg tillater. Et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Fiskeri og havbruk og en gruppe aktører i næringen, under navnet SustainFarmEx, søker å gjøre vurderinger av hvilken retning næringen bør gå for å kunne drive bærekraftig oppdrett på disse områdene.Eksponert oppdrett har mange utfordringer, og hvilken teknologi som anvendes må tilpasses den enkelte problemstillingen. Oppgaven deler problemstillingen opp i tre hovedområder for eksponering. Dette er bølgeeksponerte, strømningseksponerte og offshore/dype havområder. Hvert område har sin egen unike problemstilling som må tas hensyn til. Målet med oppgaven har vært å vurdere hvilke løsninger rettet mot overføringsoperasjoner mellom anlegg og brønnbåt som eksisterer. Dette involverte en analyse av dagens problemstillinger og hvilke behov de involverte parter har. Det som har blitt observert er en betydelig nedprioritering av overføringsprosessen fra merd til brønnbåt, når oppdrettsanlegg konstrueres.Gjennom studiet, har det blitt mer og mer tydelig at problemet med overføring av fisk mellom merd og brønnbåt, ikke ligger i overføringen i seg selv. Bruken av en pumpe for å få fisken ut av merden, er både en pålitelig og effektivt metode sammenliknet med de andre aspektene i overføringsprosessen. Hovedproblemet i overføringen har vist seg å være trengingen av fisk, samt den fysiske interaksjonen mellom anlegg og brønnbåt. Faktumet at det er dette som er de største problemene, forteller oss at det hovedsakelig kommer av forskjellen i miljøet på eksponerte områder. Med andre ord er det ikke overføringen i seg selv som er et problem, men omgivelsene.Basert på denne forutsetningen har oppgaven hatt fokus på utviklingen av konsepter som håndterer omgivelsene rundt selve pumpeprosessen. Dette involverer en endring i hvordan man konstruerer både merd og oppdrettsanlegg. Disse konseptene er kun de mest lovende av flere mulige løsninger vurdert, og representerer meget forskjellige måter å håndtere problematikken tilknyttet de forskjellige eksponeringsformene. Konseptene ble fremstilt til styringsgruppen i SustainFarmEx, og har som mål å kunne fungere som grunnlag for utviklingen av en ny løsning på overføringsoperasjoner ved eksponerte anlegg.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titlePrinsipper for overføring av fisk mellom brønnbåt og oppdrettsmerdernb_NO
dc.title.alternativePrincipal methods of transferring fish between cages and wellboatsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber169nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record