Show simple item record

dc.contributor.advisorValberg, Henry Sigvartnb_NO
dc.contributor.authorUrskog, Thorbjørn Solvollnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:29:21Z
dc.date.available2014-12-19T12:29:21Z
dc.date.created2014-04-23nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier713699nb_NO
dc.identifierntnudaim:9781nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241906
dc.description.abstractDenne rapporten er sammensatt av to deler, og starter med et bredt teoretisk fundament om ekstrudering, i sær grad, foroverekstrudering. Det meste av teori er hentet fra boken «APPLIED METAL FORMING» skrevet av Henry Sigvart ValbergDet er tidligere gjennomført laboratorieeksperimenter ved NTNU, der stangekstrudering er blitt belyst dersom bærekanalen ikke er parallell. Dessverre eksisterer det ikke grundige eller gode rapporter om disse eksperimentene, slik at en del av denne oppgaven har vært å beskrive, samt rapportere hvilke testresultater som kom frem i disse eksperimentene. Under laboratorieeksperimentene fremkom det for to av fire tester et uventet mønster på ekstrudatet, såkalt bambooing. Det ble derfor interessant å se på om dette fenomenet også kom frem ved datasimuleringer. Modeller av matrisene er blitt konstruert og testet i programvaren DEFORM og sammenlignet med de tidligere laboratorieeksperimentene. Etter flere testforsøk var det mulig å se enkelte sammenhenger mellom presskraft og bambusmønsteret. Simuleringene viste at dersom bæreveggen er tilstrekkelig lang oppstår det luftlommer mellombærevegg og bolt. Dette fører til ujevn friksjon og lugging for stempelet. Slike luftlommer danner sannsynligvis bambusmønster på ekstrudatet I del to av denne rapporten er modellen fra prosjektoppgaven optimalisert. Siden den ikke kunne gjennomføres i prosjektoppgaven ble modellen endret, etter anbefaling fra SFTC, og retestet.Resultater fra undersøkelser, prøver og simuleringer er oppsummert og diskutert i eget kapittel. Rapporten er skrevet i Microsoft Word, de mest komplekse figurene er bygd i Microsoft NX 8.0, mens datasimuleringer er gjennomført i DEFORM 2D og DEFORM 3D versjon 10.1.2.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleANALYSE AV ALUMINIUMEKSTRUDERING VED EKSPERIMENTER OG FEAnb_NO
dc.title.alternativeAnalysis of aluminium extrusion by experiments and FEM-simulationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record