Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkeby-Garstad, Idar
dc.contributor.advisorSkjærvold, Nils Kristian
dc.contributor.authorShvets, Ksenia
dc.date.accessioned2016-10-31T13:03:05Z
dc.date.available2016-10-31T13:03:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2418382
dc.description.abstractIntroduksjon Cardiac power output (CPO) er tidsintegralet av hjerteminutt-­‐volumet (CO) og middelarterie-­‐ trykk (MAP) og er et uttrykk for den samlede energileveransen fra hjertet. Stroke work (SW) er energileveransen per hjerteslag. Det finnes indikasjon for at CPO og SW kan være gode variabler for å vurdere hjertets kontraktile funksjon og er viktige prediktorer for pasientenes utkomme. Etter gjennomgått hjerteoperasjon er hjertefunksjonen nedsatt og den gjenopprettes gradvis. I denne studien vil vi se på hvordan energileveransen fra hjertet til sirkulasjonen henter seg inn igjen de første timene postoperativt etter hjertekirurgi. Materiale og metode 13 pasienter ble inkludert i denne retrospektive studien. En gruppe av pasientene hadde fått satt inn ny aortaventil (aorta valve replacement, AVR) mens en annen gruppe hadde fått utført kombinasjonsprosedyre med AVR og koronar by-­‐pass (CABG). Forutsetning var at pasientene hadde et pulmonalarterie-­‐kateter (PAC) innlagt med kontinuerlige målinger av (CO) og registreringer av variablene hver 15 minutt som videre ble registrert i PICIS. PICIS-­‐datasett for hver enkel pasient ble hentet ut fra PICIS-­‐databasen. Variablene ble bearbeidet og framstilt som tids-­‐kurver laget med ”RStudio”. Resultater Både CPO og SW var lave ved ankomst Thorax-­‐kirurgisk intensiv, de begynte å stige i verdier og stabiliserte seg etter ca. 6 timer (360 minutter). CPO verdiene hentet seg igjen fortere enn SW. Kombi-­‐opererte pasienter lå jevnt på et lavere nivå enn AVR-­‐opererte pasienter, men begge grupper hentet seg like godt fra sin utgangsverdi i løpet av de første 6 timene postoperativt. 4 Diskusjon I denne studien finner vi at hjertefunksjonen i form av energileveranse til sirkulasjonen bedrer seg betydelig i løpet av ca. 6 timer. Bedringen skyldes trolig flere faktorer, først og fremst er myokard utsatt for en ”stunning” etter kardioplegi og kirurgi som da går tilbake etter noe tid, en annen viktig faktor for bedret funksjon kan være stopp av kardiodepressiv sedasjon og ekstubasjon. At CPO er bedret til en stabil verdi etter noen timer betyr ikke nødvendigvis at hjertemuskelfunksjonen er normalisert da vi i denne studien ikke undersøkte pasientene preoperativt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleCardiac power output og stroke work postoperativt etter hjertekirurgi : energileveranse fra hjertet det første døgnet postoperativt etter hjertekirurginb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record