Show simple item record

dc.contributor.advisorLian, Øystein Bjerkestrand
dc.contributor.authorLied, Inger Johanne
dc.contributor.authorMelby, Linde
dc.date.accessioned2016-10-26T12:16:19Z
dc.date.available2016-10-26T12:16:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417792
dc.description.abstractBakgrunn: Jumper's knee er ein klinisk diagnose med belastningsrelaterte smerter og palpasjonsømheit i patellarområdet, og vert kalla patellartendinopati (PT) dersom stadfesta med bildediagnostikk eller biopsi . Tilstanden er vanlig hos idrettsutøvarar, og kan i verste fall ende ei idrettskarriere, sidan førebygging og behandling har varierande effekt. Hensikta med studien var å kartlegge og samanlikne bildediagnostiske funn ved PT innan doppler/ultralyd og MR, og seie noko om korleis metodane bør brukast ved diagnostikk av PT. Hypotesen var at ultralyd framleis vil vere førsteval ved bildediagnostisk utredning og oppfølging. Metode: Dette er ein litteraturstudie der vi har søkt i Pubmed etter artiklar som omhandlar bildediagnostikk ved PT. Søket vart utført i august 2015, og 29 artiklar vart inkludert basert på utveljingskriteria. Resultat: 23 artiklar (79%) omhandla ultralyd og/eller doppler, medan 11 (38%) undersøkte MR. 5 artiklar (17%) såg på både ultralyd/doppler og MR, men berre éin av desse samanlikna bildediagnostiske metodar direkte. Ultralyd nyttast hovudsakleg for å sjå etter hypoekkoiske lesjonar, medan doppler påviser neovaskularisering. MR framstiller fleire strukturar samtidig, men signalintensitet i patellarsena vert gjennomgåande vektlagd. Konklusjon: Ultralyd i kombinasjon med doppler bør vere førsteval ved utredning og oppfølging av PT, medan MR er eit viktig supplement ved framstilling av fleire strukturar og kirurgisk planlegging.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleBildediagnostikk ved patellartendinopati - Ein litteraturstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record