Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Bjørnnb_NO
dc.contributor.authorFanghol, Magnusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:28:00Z
dc.date.available2014-12-19T12:28:00Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566228nb_NO
dc.identifierntnudaim:7629nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241636
dc.description.abstractUtviklingen av spoleapparatet startet i prosjektoppgaven «Utvikling av spoleapparat for wirebytte på offshore dekkskraner», høst 2011, på grunnlag av et ønske fra selskapet AXESS AS. Bedriften har opplevd en økende forespørsel på jobber med utskiftning av wire på dekkskraner fra ulike kunder i olje- og gassektoren. Kombinasjonen av manglende utstyr internt i bedriften og et begrenset utleiemarked for riktig utstyr er grunnlaget for bedriftens ønske om å utvikle et produkt som effektivt og trygt kunne forenkle arbeidet med wirebytte på kraner.I prosjektoppgaven ble det utviklet tre konsepter som kunne løse oppgaven med wirebytte. Alle konseptene ble vurdert før et av konseptene ble valgt for videreutvikling. Etter endt prosjektoppgave ble resultatene gjennomgått med bedriften og i denne evalueringen ble det fremmet ønske om å gjøre enkelte endringer i konseptet. Det ble avgjort at et enklere konsept fra prosjektoppgave med enkelte endringer var mest hensiktsmessig å videreføre til masteroppgaven.Masteroppgaven tar for seg videreutviklingen av dette konseptet. Det er først gjort ønskede endringer på konseptdelen i forhold til evalueringen med bedriften. Videre er det utarbeidet grunnlag for valg av driftskomponenter på spoleapparatet. Løsningene for alle funksjoner på konseptet er deretter nøye detaljert, og strukturen for fundament utformet og dimensjonert. Ved hjelp av programvaren Solidworks er samtlige komponenter tegnet opp og sammensatt i en CAD-modell, eksakte mål på struktur og komponenter er definert i modellen. For leserens forståelse av produktets funksjon er det også laget en bruksbeskrivelse av spoleapparatet som beskriver gjennomføring av wirebytte på en bomløftsvinsj. Til slutt er det utført styrkeberegninger i henhold til gjeldende standarder for offshore bruk. Analysene inkluderer bruk og løft av spoleapparatet.Resultatet av arbeidet er en komplett modell av et spoleapparat, godkjent for offshore bruk, med informasjon om samtlige funksjoner og komponenter. Dette skal gi AXESS AS et godt grunnlag for å vurdere videre arbeid mot funksjonstesting, bygging av prototype, testing og eventuell produksjon av spoleapparatet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.subjectntnudaim:7629no_NO
dc.subjectMIPROD Produktutvikling og produksjonno_NO
dc.subjectProduktutvikling og materialerno_NO
dc.titleUtvikling av spoleapparat for bytte av wire på offshore dekkskranernb_NO
dc.title.alternativeDevelopment of spooling device for wire replacement on offshore deck cranes.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record