Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAasland, Knut Einarnb_NO
dc.contributor.authorHeiland, Siljenb_NO
dc.contributor.authorHughes, Markus Andreassennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:47Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:47Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566003nb_NO
dc.identifierntnudaim:7567nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241593
dc.description.abstractBakgrunnen for denne oppgaven er et ønske fra tilhengerprodusenten Tysse om å utvikle en mer effektiv metode for å beregne levetid i forskjellige punkter på deres tilhengere. Dette skal gjøres ved å bruke strekklapper i stedet for destruktive metoder slik som brukes i dag. Motivasjonen er å spare tid og penger. Masteroppgaven er basert på prosjektoppgaven skrevet av samme studenter semesteret i forveien. Da masteroppgaven startet var teknologi og utstyr undersøkt og kjøpt inn. Masteroppgaven skal ta dette utstyret til en fungerende løsning. Dette kan i grove trekk deles inn i følgende punkter: Tilpassing av måleutstyr Materialtesting Utvikling av framgangsmåteMåleutstyret var kjøpt og mottatt da masteroppgaven startet. Brokomplettering ble evaluert og en løsning ble valgt. Dette åpnet for feilsøking, og for å bli kjent med utstyret før testing av utstyret mot testriggen hos Tysse. Besøket bekreftet at valgt utstyr i prosjektoppgaven faktisk fungerte under forholdene. Kompletteringsenheter ble testet under realistiske forhold, noe som førte til utvikling av et nytt, mer robust design. Festemekanisme for måleutstyret mot tilhengeren ble prøvd ut sammen med fuktsikringen. Etter besøket hos Tysse ble det reservert tid i utmattingslaben der prøver av stålet i tilhengeren ble testet. Dette ble gjort for ytterligere å sikre realistiske resultater fra levetidsberegningene. Prøver ble maskinert, og materialstyrke ble funnet ved strekktesting. Strekktest og utmattingstest ble gjennomført basert på ISO standardene ISO 6892 og ISO 1099. Estimert SN kurve ble sammenliknet med data fra utmattingstestene. Framgangsmåten for testing av tilhengere ble revurdert i masteroppgaven. Den eksisterende metoden fra prosjektoppgaven ble satt opp mot en ny og enklere løsning som skulle bli bedre tilpasset Tysse. Programvaren for bearbeiding av datamateriale ble videreutviklet og ferdigstilt. Brukermanual som beskriver framgangsmåten steg for steg ble utviklet.Sluttresultatet ble levert til Tysse i Bergen med demonstrasjon og opplæring av dem som skulle bruke systemet videre. Det ble også lagt fram et forslag til videreføring av systemet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.subjectntnudaim:7567no_NO
dc.subjectMTPROD produktutvikling og produksjonno_NO
dc.subjectProduktutvikling og materialerno_NO
dc.titleUTVIKLING AV TESTVERKTØY FOR BILTILHENGEREnb_NO
dc.title.alternativeDevelopment of Test Tool for Car Trailersnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber154nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel