Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugen, Bjørnnb_NO
dc.contributor.advisorSperre, Thor Olavnb_NO
dc.contributor.advisorSandven, Robertnb_NO
dc.contributor.authorOlsen, Thor Øysteinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:44Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:44Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565924nb_NO
dc.identifierntnudaim:7049nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241580
dc.description.abstractSperre AS produserer i stor grad hele ROV konstruksjonen sin i aluminiumslegeringen AA6082-T6. Dette er et velegnet materiale for oppgava, men med noen mangler.Denne oppgava fokuserer på elektronikksylindrene til ROV-en, disse er per idag produsert i den ovennevnte aluminiumslegeringa. Man vil i framtida ned på store havdyp, ned mot 6000 meter. Når man skal så dypt vil disse elektronikksylindrene påføre konstruksjonen mye vekt og volum, både direkte pga større masse aluminium og indirekte ved at man trenger mye oppdriftsmateriale.Ved å benytte seg av kompositt og egna produksjonsmetode vil man kunne produsere samme tanken, med svært mye bedre egenskaper. I denne oppgava er det sett på metall-innerforing for spinning av kompositt på utsida og derfor oppnå ønska styrke, samt generelt design av sylinderen. Det er også foreslått design uten innerforing, men da produsert ved hjelp av kompositt-duk. Hvilket materiale som er best egna til innerforing og hvilken kompositt som har de beste egenskapene er også vurdert.Som deloppgave er det utført mekanisk testing på sveist aluminiumslegering for å verifisere DNV standardencite{DNV271}, samt vurdere om man ved forenkla varmebehandling kan gjenopprette noe av styrken til metallet.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.subjectntnudaim:7049no_NO
dc.subjectMIPROD Produktutvikling og produksjonno_NO
dc.subjectProduktutvikling og materialerno_NO
dc.titleROV elektronikksylindre av kompositt til bruk ved store havdypnb_NO
dc.title.alternativeROV pressure cylinders for deep vaternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber102nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel