Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEldrup, Ole Jacobnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:28Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:28Z
dc.date.created2012-04-10nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier514524nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241517
dc.description.abstractStatkraft erfarer at det lekker olje fra turbinlagrene deres. Det er antatt at lekkasjene i stor grad skyldes oljetåke som slipper ut av lageret. Denne rapporten tar for seg årsaker til dannelse av oljetåke, og gir forslag til måter å begrense oljetåkeutslippene fra et eksisterende turbinlagerlager. For å undersøke dannelsen av oljetåke, er det designet og presentert et forsøksoppsett for studering av innvirkningen av oljens temperatur, innfallsvinkel og platen den treffer sin ruhet. Forsøk for å studere innvirkningen av disse faktorene er utført, men de fleste resultatene var ikke reproduserbare. Derfor er forslagene til forbedring av turbinlageret i stor grad basert på litteraturstudiet. Det konkluderes med at en kombinasjon av et luftfiltreringssystem, og konkrete forandringer i lageret vil gi den beste sikringen mot oljetåkelekkasje. Forandringene i lageret består av redesign av oljeskrapen, sprutskjerming i oljeslyngen og å legge oljeinntaket i lagerhuset under normal oljestand. Implementeres forandringene, men ikke luftfiltreringssystemet, vil mengden oljetåke reduseres, men det vil trolig fortsatt slippe ut noe fra lageret. Videre anbefales det å fortsette undersøkelsene i forhold til hvilke faktorer som har størst innvirkning på generering av oljetåke. Det er presentert en grundig liste over forbedringer av forsøksoppsettet, basert på erfaringer fra forsøkene. Mulighetene for tilsetting av PIB i oljen i lageret bør undersøkes, da dette har vist seg å redusere oljetåke betraktelig i andre applikasjoner.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleForbedring av lekkasjeforhold i lagrenb_NO
dc.title.alternativeImprovement of leakage conditions in bearingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel