Show simple item record

dc.contributor.authorSolheim, Øyvindnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:22Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:22Z
dc.date.created2012-03-28nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier512660nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241498
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler en metode for å utvikle en adaptiv styringsmodell til en kompresjonsbøyer som former aluminiumsprofiler (AA6060.35). En adaptiv prosess vil forbedre dimensjonsnøyaktigheten betraktelig og redusere prosesstiden. Hoveddelen av arbeidet har gått til å sikre at målinger fra praktiske forsøk er korrekte. Dette innebar å gjøre flere endringer på bøyemaskinen og programvaren som styrer maskinen. En rekke praktiske forsøk er utført for å danne et grunnlag til utarbeidelse av en styringsmodell. Det ble utført forsøk med to ulike materialtilstander for å undersøke hvilken effekt ulike mekaniske egenskaper har. En FE-modell er utviklet og simuleringer kjørt som et sammenligningsgrunnlag for eksperimentene. En førsteordens styringsmodell som kan implementeres i bøyemaskinen er utviklet. Endringene på maskinen fungerte godt. Det er nå sikkerhet rundt målingene fra forsøkene. Maskinen er fortsatt litt for unøyaktig til å tilfredsstille krav for adaptiv bøying. Dette skyldes at instrumentet som var tilgjengelig for å innføre målinger har for stor feilkilde. FE-modellen har varierende avvik fra forsøkene, fra 9,5-26,8 %. Ved bøyevinkler på 30° og 60° ga modellen forholdsvis gode resultater, men ved 85° er avviket for stort. En overgang fra simuleringer til forsøk er presentert for å kompensere for avviket.nb_NO
dc.description.abstractThis report looks into a method for development of an adaptive steering model for a rotary compression bender which bends aluminum profiles (AA6060.35). An adaptive process can improve the dimensional accuracy considerably and reduce the processing time. The main work has been to ensure that measurements from practical experiments are correct. This meant making several changes to the machine and its software. Practical experiments have been done in order to develop a steering model. Experiments were done with two different material conditions to examine how different material properties affect the results. A FE model has been developed and simulations run for comparison to the experiments. A first order steering model has been developed. The changes on the machine worked well. It is now certainty around the measurements. However, the machine is still a bit too inaccurate to satisfy demands for adaptive bending. This is caused by the error margin in the instrument used for making the changes. The FE model has a varying deviation with respect to the experiments; 9.5-26.8 %.The results are fairly good with a bending angle of 30° and 60°, but for 85° the deviation is too large. A transition from simulations to the experiments is presented to compensate for the deviation.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleElastisk tibakefjæring i adaptivbøying: Strategi for forbedret samsvar mellom FE-analyser og eksperimenternb_NO
dc.title.alternativeSpringback compensation in adaptive bending: Increased transparency between FEA anlyses and experimentsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record