Show simple item record

dc.contributor.authorKalis, Matteusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:18Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:18Z
dc.date.created2012-03-22nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier511647nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241480
dc.description.abstractDenne hovedoppgaven gikk ut på å undersøke mulighetene som finnes i GibbsCAM for avansert multi-akse maskinering, når den benyttes med en Deckel Maho DMU50 eVolution fresemaskin. En turbinskovl modell med en avansert geometri ble forberedt i CAD. Hensikten med modellen var at det skulle være umulig å maskinere den i én oppspenning ved hjelp av 3-akse maskinering. Derfor skulle den freses ut med 5-akse bearbeidingssenter Deckel Maho. 5-akse funksjonalitet og postprosessoren for GibbsCAm ble brukt for første gang på Instituttet, og problemer blant annet med postprosessering, ble løst. Verktøybaner ble generert og skovlmodellen ble maskinert. Det har oppstått noen uforutsigbare problemer under maskineringen, som verktøykrasj. Derfor er sluttproduktet bare den nedre halvdelen av den planlagte geometrien. Den gjennomførte hovedoppgaven beviser at det er mulig å frese avanserte geometrier, som for eksempel turbinmodeller, i denne konfigurasjonen av programvaren og maskinen. Erfaringer fra hovedprosjektet ble også brukt til utforming av en øvingsoppgave som kan brukes i faget TPK4150 Data- Integrated Manufacturing. I første delen av rapporten ble teorien som ligger bak maskineringsprosesser og framstilling av produkter beskrevet. En kort innføring i kutteprosesser, kutteverktøy, fresere og g-koden ble gitt. Programvaren og maskinen, GibbsCAM og Deckel Maho, som skulle brukes til utføring av den praktiske delen av hovedoppgaven ble presentert. Problemstillinger som linearisering og singularitet liggende bak 5 akse maskinering ble også beskrevet. Neste kapittel gir en kort begrunnelse for materialvalget og beskrivelse av maskineringsegenskaper til det valgte materialet AISI303. Planleggingskapittel handler om alle forberedelser gjort før maskinering av produktet ble startet. En avansert skovlgeometri ble planlagt. Videre ble verktøykrav stilt, og verktøy som skulle brukes til bearbeidingen valgt. Fresen Coromill 300 med 32mm i diameter og skjærinnsatser skulle brukes til grovbearbeiding. Radiepinnefresen Coromill Plura med 6mm diameter skulle brukes Stud. techn. Matteus KalisInstitutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU 6til finbearbeiding. Deretter ble skjærdata for begge verktøy beregnet og begrunnet. Til slutt av kapittelet ble de planlagte sekvensene beskrevet. Kapittelet som handler om den praktiske utføringen av hovedprosjektet består av kronologisk sorterte underkapitler. Hvert av dem handler om én av de utførte arbeidsoppgaver, problemer som oppsto, problemløsninger og delresultater. Her blir det beskrevet veien fra forbereding av CAD modellen til etterarbeiding på ferdig maskinert produkt. Veien går blant annet gjennom CAM innstillinger, testkjøringer, måling, verktøybanegenerering, postprosessering og gjennomføring av fresingen. Uforutsigbare hendelser, som verktøykrasj oppsto og ble også diskutert. Til slutt ble de generelle resultater beskrevet og konklusjoner ble trukket.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleMaskinering av komplekse flater og geometrikontroll i verktøymaskinernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record