Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAustad, Henriettenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:17Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:17Z
dc.date.created2012-03-22nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier511628nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241478
dc.description.abstractAgile is the name of the common denominator between several methodologies. Agile software development uses short iterations and independent, cross functional teams to create software.Development is performed in tight cooperation with the customer. Lean software development (LSD) is the translation of Lean principles into the realm of software development. Every action that does not produce value for the customer is considered waste. The goal is to achieve a waste-free process, where each step in the process creates value.Several Agile techniques can be used to achieve this in software development, making LSD and Agile similar at rst glance. Companies that have successfully adopted either Agile or LSD report an improved software development process with fewer delays, higher software quality and more satisfied customers.This makes both Agile and LSD interesting for companies that want to improve their software development process. Both Agile and LSD address several of the common challenges in software development.Several of these challenges are also experienced at the KBe Design department. Their software development process has been studied and a plan for improvement has been suggested based on Agile and Lean principles.nb_NO
dc.description.abstractSmidig er navnet på fellesnevneren mellom ere metodologier. Smidig programvareutviklingbruker korte iterasjoner og selvstendige, tverrfaglige team for å utvikle programvare. Denne produktutviklingen er gjennomfrt i tett samarbeid med kunden. Lean programvareutvikling (LPU) er bruken av leane prinsipper tilpasset programvareutvikling. Ethvert element i en utviklingsprosess som ikke produserer verdi for kunden, er ansett som sls-ing. Målet er å fjerne all sløsing. Hvert eneste trinn i prosessen skal skape verdi for kunden.Ulike teknikker lik Smidige teknikker brukes for å oppnå en prosess fri for sløsing i program-vareutviklingen, noe som gjør at Smidig og LPU virker veldig like ved første øyekast. Bedrifter som har hatt en vellykket overgang til enten Smidig eller LPU opplever en forbedret programvareutviklingsprosess med færre forsinkelser, kt kvalitet på programvaren og mer fornyde kunder. Dette gjør både Smidig og LPU attraktive for bedrifter som ønsker å forbedre sin programvareutviklingsprosess. Både Smidig og LPU tar tak i ere av de mest vanlige problemene innenfor program-vareutviklingen. Noen av disse utfordringene oppleves også hos KBeDesign-avdelingen. Deres programvareutviklingsprosess er blitt studert og en plan for å forbedre den er foreslått basert på Smidige og Leane prinsipper.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleLean Software Developmentnb_NO
dc.title.alternative"Lean" programvareutviklingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel