Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAarnes, Jon Magnusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:27:16Z
dc.date.available2014-12-19T12:27:16Z
dc.date.created2012-03-22nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier511617nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241474
dc.description.abstractMasteroppgaven er en videreføring av prosjektarbeidet ”Design og optimalisering av drivlinje for vindmøller”. Resultatene der tydet på at det er mulig å erstatte dagens rullingslagre med hydrostatiske lagre. Målet med denne oppgaven var å designe og eksperimentelt teste et glidelager for hovedakslingen i en 225kW vindturbin. Dessverre så ble ikke lagrene produsert i tide, så eksperimentelle tester er ikke foretatt. Det er sett på hvilke krefter som påvirker lageret, og hvordan forholdene rundt lageret er. Et designverktøy for hydrostatiske lagre er laget i Microsoft Excel. Teorien bak designverktøyet er vist. På grunnlag av beregninger i designverktøyet er lagre designet. Teoretiske modeller er satt opp for hvordan lagre vil oppføre seg i eksperimenter ved variasjoner av ulike parametre. Friksjonen til lageret er beregnet, så den kan sammenlignes med testresultatene. En testjigg samt nødvendig måleutstyr i forbindelse med testingen er beskrevet. Hvordan eksperimentene skal gjøres og hvilke parameter som skal undersøkes er også utredet. Alt ligger med andre ord til rette for at eksperimenter for optimalisering av lagerdesign kan utføres med utgangspunkt i denne oppgaven. Det er også sett på hvordan konstruksjonen av drivlinjen og vindturbinen bør designes med tanke på å unngå eller forenkle vedlikeholdet. Feilkilder er påpekt og det er foreslått elementer som kan benyttes i drivverket for å få en lengre levetid.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleGlidelagre i vindmøllegirnb_NO
dc.title.alternativeSliding Bearings in Wind Mill Gearsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel