Show simple item record

dc.contributor.authorFinnes, Kai-Runenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:26:34Z
dc.date.available2014-12-19T12:26:34Z
dc.date.created2011-06-20nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier424985nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241369
dc.description.abstractThe objective of this master's thesis was to develop a surfacing tool for valve pocket seal surfaces found in subsea valve trees. The work was initiated by Aker Subsea. Metal-to-metal seals are used in the valves to prevent leakage, and their sealing abilities are one of the driving factors to the quality of the valve tree. The motivation for development of a new surfacing tool was to improve the accuracy of the nishing process, and at the same time make the process more suitable for refurbishment or rework of valve pockets outside the normal production line. Concepts with dierent qualities was developed, and a best case solution was determined by means of structured product development tools. The chosen concept ensures that speci ed requirements for the seal surfaces are obtained with a predictable and repeatable nishing process. The tool enters the valve pocket in such a way that the needed disassembly of the subsea valve tree is minimized when doing rework or refurbishment.nb_NO
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven har vært å utvikle et verktøy for overflatebehandling av tetningsflatene i ventillommene som finnes på undervanns ventiltrær. Arbeidet ble initiert av Aker Subsea. Metall-mot-metall tetninger er brukt for å hindre lekkasje, og deres tetningsegenskaper er avgjørende for ventiltreets kvalitet. Motivasjonen for å utvikle et nytt verktøy for overflatebehandling av ventillommene var å øke nøyaktigheten i prosessen, og samtidig gjøre verktøyet mer egnet for reparasjon og oppussing av ventillommene utenfor den normale produksjonslinjen. Konsepter med ulike egenskaper har blitt utviklet ved bruk av en strukturert produktutviklingsprosess. Ved hjelp av ulike verktøy har ett av konseptene blitt valgt som beste løsning. Det valgte konseptet sikrer at de spesifiserte kravene for tetningsflatene oppnås ved bruk av en forutsigbar og repeterbar metode. Verktøyet entrer ventillommen på en slik måte at nødvendig demontering av ventiltreet er minimert når reperasjoner eller oppussing skal gjøres.  nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleSurfacing Tool for Valve Pocketsnb_NO
dc.title.alternativeVerktøy for overflatebehandling av valve pocketsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record