Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrepperud, Emilie
dc.date.accessioned2016-10-03T07:42:52Z
dc.date.available2016-10-03T07:42:52Z
dc.date.issued2016-10-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412381
dc.description.abstractIT-bransjen har vært utfordret av store kostnads- og tidsoverskridelser i svært mange store prosjekter. Noen allment kjente eksempler er NAV sitt moderniseringsprogram, Politiets "Merverdiprogram", Vegvesenets "Autosys" og Forsvarets "Golf". Som en reaksjon på de mange prosjekter som feilet, ble det i 2001 tatt initiativ til et nytt konsept innen programutvikling. Ved å fokusere på effektivitet og å se på de uunngåelige endringene i et prosjekt som en mulighet til å forbedre levert verdi, har bransjen tatt et stort steg videre ved å fremheve mennesket som prosjektenes viktigste ressurs. Gjennom et tett samarbeid mellom kunde og leverandør leveres bedre produkter enn tidligere, på kortere tid og med lavere kostnader. Også den norske bygge- og anleggsbransjen (BA) har vært preget av store utfordringer. Økende kompleksitet i både prosjekter og kontrakter, økt grad av spesialisering og økt arbeidsinnvandring har satt sine merker i sektoren. Denne oppgaven vil se nærmere på hvordan det 15 år gamle konseptet for programvareutvikling har påvirket IT-bransjen i Norge, sett i lys av intervjuer med prosjektledere i denne bransjen. Deretter vil det diskuteres hvorvidt BA-bransjen kan ha har noe å lære av dette, gitt de utfordringene som kommer frem gjennom intervjuer med prosjektledere med bygge- og anleggsbakgrunn. Teorien går blant annet nærmere inn på ulike prosjektstrukturer og forklarer det nevnte konseptet, eller metodikken, nærmere. Som et supplement presenteres også tidligere forskning på overførbarheten av denne metoden til bygge- og anleggsbransjen. Bransjene oppgir i stor grad felles forutsetninger for å få til et godt prosjekt, mens veien dit er svært forskjellig. Til tross for noen større forskjeller i bransjenes natur er det flere ting som tyder på at bygge- og anleggsbransjen sannsynligvis har flere ting å lære av IT-bransjen, blant annet når det gjelder relasjonen mellom oppdragsgiver og leverandør, beslutningstaking, tverrfaglig samarbeid og komplette leveranser. Mangel på samarbeidskultur og samspill på tvers av aktører og fag, strenge føringer for kontrahering av leverandører og sterke tradisjoner for sekvensielle kontrakter, kan utfordre en eventuell innføring av metodikken i BA-bransjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSmidige metoder i bygge- og anleggsbransjennb_NO
dc.title.alternativeAgile Methods in the Construction Industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVI, 83, VII s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel