Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Eilif Hugo
dc.contributor.authorFagerås, Markus
dc.date.accessioned2016-09-27T14:00:22Z
dc.date.available2016-09-27T14:00:22Z
dc.date.created2016-05-25
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2411031
dc.description.abstractHvert år oppstår det mange branner i boliger forårsaket av elektrisitet. Mange av disse brannene er forårsaket av at det elektriske anlegget er feilaktig installert eller at elektrisk utstyr har blitt feilaktig benyttet. Det oppstår ofte brann på grunn av seriefeil, der det oppstår motstandsoppvarming med påfølgende glødende forbindelser og serielysbue. I DSB brannstatisikk er 35 % av de registrerte brannene serielysbue. Seriefeil oppstår ofte i en svak kontaktforbindelse i en boliginstallasjon. Svak kontaktforbindelse kan oppstå i både brytere, stikkontakter, koblingsbokser, støpsler osv. Dette kan oppstå på grunn av at lederen er skadet, kun deler av lederen er skrudd til kontaktforbindelsen, kontaktforbindelsen er svakt tilskrudd, vibrasjoner osv. Dersom det oppstår seriefeil i boliginstallasjonen vil ikke det føre til at strømmen øker eller at det oppstår jordfeil på anlegget. Vernene som det er krav om i boliginstallasjoner idag, beskytter ikke mot seriefeil. Det finnes flere ulike typer seriefeilvern på markedet idag, og det vurderes om at det skal bli et krav om slike vern i boliger i Norge. Seriefeilvern som benytter lysbue som detekteringsprinsipp har blitt undersøkt nærmere. I 2013 kom det en internasjonal standard for lysbuevern, IEC 62606. Denne teststandarden er laget for å sikre at leverandører leverer lysbuevern som fungerer tilfredsstillende. I denne teststandarden finnes det tester som undersøker om vernene håndterer serie-, parallell- og jordfeilslysbue. Det er noen få leverandører som selger lysbuevern til det norske markedet idag, og de mener at vernene innfrir alle testene i standarden. En vurdering av lysbuestandarden førte til kritikk av lysbuestandarden, der det blant annet ble kritisert at det ikke var flere mer omfattende tester i standarden. Det er dermed ønskelig å gjennomføre andre forsøk som ikke er beskrevet i lysbuestandarden. I lysbuestandarden finnes det ikke tester som omhandler svake kontaktforbindelser i en bolig. Det er dermed interessant å undersøke om vernene klarer å detektere lysbue fra svake kontaktforbindelser. Det er også interessant å foreta flere forsøk der svakhetene til deteksjonsprinsippet til vernene testes mer. I disse forsøkene ble ulike typer belastninger testet som blir benyttet i boliger og næringsbygg. I de forsøkene som ble gjennomført med svake kontaktforbindelser klarte alle lysbuevernene som ble testet å detektere lysbue i kretsen, og fungerte dermed tilfredsstillende. I forsøkene som testet svakhetene til deteksjonsprinsippet til lysbuevernene, var det flere forsøk hvor vernene feilet. Ingen av lysbuevernene som ble testet klarte å bestå alle forsøkene i denne oppgaven. \\
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectMaster of Science in Electric Power Engineering, Elektrisk Energiteknikk
dc.titleTesting av lysbuevern
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber118


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record