Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLockertsen, Ida Kristiansen
dc.contributor.authorØstgård, Merete
dc.date.accessioned2016-09-23T08:47:57Z
dc.date.available2016-09-23T08:47:57Z
dc.date.issued2016-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410048
dc.description.abstractRiksrevisjonen utleverte i 2015 en rapport om styring av pleieressurser i helseforetak. Ett av funnene var at «samarbeid kan føre til mer effektiv bruk av pleieressursene» (Riksrevisjonen, 2015). Rapporten sa imidlertid ingenting om hvordan et slikt samarbeid skapes. Dette dannet bakgrunnen for vårt tema og valg av problemstilling: Hvilke styringsmekanismer benyttes for å skape et samarbeid mellom sengeposter? Videre presenterte vi det teoretiske rammeverket vårt der ulike styringsmekanismer og bruken av dem ble belyst. For å besvare problemstillingen benyttet vi dybdeintervju og observasjon som datagenereringsmetoder i vår casestudie av en klinikk ved St. Olavs Hospital. Studien vår avdekket et mangfold av styringsmekanismer som påvirker samarbeidet mellom sengepostene i klinikken. Vi kategoriserte mekanismene innunder administrativ og sosial styring i henhold til det teoretiske rammeverket. Videre oppdaget vi at det var en gjensidig påvirkning mellom styringsmekanismene, som bidro til at de forsterket effekten av hverandre. Det viste seg også at enkelte av styringsmekanismene brukes interaktivt av ledergruppen for å kunne involvere seg i driften. Til slutt fant vi ut at de ulike styringsmekanismene, bruken av dem og den gjensidige innvirkningen de har på hverandre samlet bygger en felles kultur som fremmer samarbeid. Kulturen har hatt en sterk påvirkning på de ansatte på alle nivåer i klinikken, samtidig som de kontinuerlig er med på å skape kulturen gjennom sin atferd. En felles kultur har sørget for at sengepostene ikke lenger ser seg selv som ulike enheter, men som deler av en større helhet - klinikken. Funnene ga oss derfor grunnlag for å besvare problemstillingen vår. Vi fant ut at for å kunne skape et samarbeid mellom sengepostene må det benyttes både administrative og sosiale styringsmekanismer. Styringsmekanismer som jobber for det samme målet bidrar til å danne et felles sett med verdier som implementeres i ansatte på alle organisatoriske nivåer. På den måten bygges en kultur som støtter opp om samarbeidet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleHvordan skape et samarbeidnb_NO
dc.title.alternativeHow to create a co-operationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVI, 78 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel