Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMathisen, Hans Martin
dc.contributor.authorHvinden, Britt Comfort
dc.date.accessioned2016-09-22T14:01:34Z
dc.date.available2016-09-22T14:01:34Z
dc.date.created2016-06-23
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409964
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som mål å avdekke hvilke avvik som finnes mellom målt og beregnet energibruk i energieffektive skoler, og hva som kan være årsaken til eventuelle avvik. Det ble valgt å undersøke to energieffektive skoler i forbindelse med oppgaven. Skolene som ble valgt er Norges første passivhusskole Marienlyst skole i Drammen, og lavenergiskolen Nardo skole i Trondheim. Avvik mellom målt og beregnet energibruk ble avdekket ved å sammenligne data innhentet fra energioppfølgingssystemene med resultat fra energimodellene av skolene laget da de ble bygget. For å finne årsakene til avvik ble dataene analysert og satt i sammenheng med en litteraturstudie om brukeratferd og energieffektiv drift av bygninger. Tidligere studentarbeid om energibruken ved Nardo skole har blitt benyttet for å avdekke eventuelle årsaker til avvik mellom målt og beregnet energibruk. For Marienlyst skole har en modell i energisimuleringsverktøyet IDA ICE blitt brukt til å gjennomføre en parameterstudie med følgende parametere: Samtidighet i sonen Maksimal tillatt CO2-konsentrasjon i sonen Virkningsgrad til varmegjenvinner Settpunkttemperatur i sonen Maksimal luftmengde til sonen. Ved begge skolene, ble det funnet to hovedårsaker til avvik mellom målt og beregnet energibruk: feildrift av tekniske anlegg og brukeratferd som ikke er energieffektiv. Et velfungerende og oversiktlig energioppfølgingssystem bør installeres. Driftspersonell må få ordentlig opplæring i hvordan data fra energioppfølgingssystemet innhentes og analyseres, for å sikre energieffektiv drift av bygget. For å fremme energieffektiv brukeratferd må brukerne opplyses om hvordan deres handlinger påvirker byggets tekniske anlegg, og dermed energibruken. Feil antagelser om brukerbehov, og dermed drift når beregningene utføres kan medføre en økning i avvik mellom målt og beregnet energibruk.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Energiforsyning og klimatisering av bygninger
dc.titleSammenligning av beregnet og målt energibruk i energieffektive skolebygninger
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber137


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel