Show simple item record

dc.contributor.advisorDahlhaug, Ole Gunnar
dc.contributor.authorKloster, Katarina
dc.date.accessioned2016-09-22T14:01:21Z
dc.date.available2016-09-22T14:01:21Z
dc.date.created2016-06-14
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15780
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409957
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har trykk- og strekklappmålinger vært gjennomført på Francis-99 løpehjulet, ved Vannkraftlaboratoriet på NTNU. Målingene ble gjennomført ved bruk av trykksensorer montert i bosset på løpehjulet, i tillegg til flush monterte sensorer i omdreiningshulrommet og sugerørskonusen. Strekk ble målt på en løpehjulsskovl ved bruk av én strekklapp. Steady state målinger ble gjennomført for å identifisere frekvensene i systemet og for å korrelere frekvensene og amplitudene på strekklappen til de omliggende trykkmålingene. Deretter ble transiente målinger gjennomført for å undersøke amplitudeforløpet til den mest dominerende frekvensen i løpehjulet ved lastvariasjon. De gjennomførte målingene ble analysert ved bruk av Fast Fourier Transformasjon og Short-Time Fourier Transformasjon i Matlab. Målingene ble gjennomført under tilfredsstillende lab forhold, med lav usikkerhet relatert til trykkmålinene i løpehjulet. Analysen viser en tett korrelasjon mellom observerte frekvenser på strekklappen og trykkpulsasjonene i løpehjulet. Ledeskovlfrekvensen blir ofte observert som den største kilden til vibrasjon. Andre harmonien ser imidlertid ut til å forsterkes i strekklappsignalet på grunn av faseforskyvningen til vakene som går inn i de omliggende hydrauliske kanalene. Den elastiske bølgen mellom turbinen og sugerørstanken ser også ut til å ha en større relativ amplitude i strekklappsignalet, og kan potensielt foråsake ytterligere belastning på løpehjulet. Fraværet av den synkrone komponenten av Rheinegans frekvensen i strekklappmålingene antyder at den asynkrone komponenten er den dominerende kilden til mekanisk eksitasjon forårsaket av Rheinegans frekvensen. Det transiente amplitudeforløpet til ledeskovlfrekvensen i løpehjulet viser ingen tegn til økning i amplitude som følge av endringen i ledeskovlsåpning. Dermed ser ikke amplitudeforløpet til ledeskovlsfrekvensen ut til å øke belastningen på turbinen.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergi og miljø, Strømningsteknikk
dc.titleTrykkpulsasjoner inne i et Francis løpehjul
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber130


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record