Show simple item record

dc.contributor.authorFagerli, Marius
dc.date.accessioned2016-09-22T10:54:26Z
dc.date.available2016-09-22T10:54:26Z
dc.date.issued2016-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409746
dc.description.abstractDenne masteroppgaven modellerer og undersøker løsningen en ekstern, korrelert kontantstrøm har på en portføljes allokering med to aktiva under likviditetsrestriksjoner. Dette er interessant fordi forskning viser at en portefølje med konstant andelsmessig eksponering mot aktivaene har best risiko/avkastningsforhold med 50/50- eller 60/40-vekter. I praktisk porteføljeforvaltning er dette ofte en populær allokeringsregel, f.eks. i Statens Pensjonsfond Utland. Dersom en ekstern kontantstrøm fremtvinger en annen allokering for å nå et optimum under CvaR risikokontroll, så vil det si at en allokering i henhold til selv-finansierende porteføljeteori i samme tilfellet ville være suboptimalt. Denne oppgaven tester optimale allokeringer for fire typer kontantstrømmer: korrelert, ingen, negativ og positiv, under komplett og lav likviditet i identiske scenarioer. Målfunksjonen minimerer CvaR for et gitt forventet avkastningsnivå i alle tilfeller ved å allokere mellom aksjer og obligasjoner i en 5-periodisk stokastisk lineærprogrammering med rekursjon i Matlab. Scenarioene i optimeringen er modellert ved hjelp av en BEKK multivariat GARCH modell, som er anvendt på grunn av sin evne til å modellere betinget varians i prisprosessene. Metoden for å implementere likviditets- og kontantstrømsrestriksjoner er diskutert i detalj. Resultatene viser at kontantstrømmen faktisk er irrelevant med både komplett og lav likviditet for alle typer kontantstrømmer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleSlutten på olje: Multiperiodiske porteføljevalg med likviditetsbegrensninger og ekstern kontantstrøm, samt CvaR risikokontroll og multivariat GARCH modellnb_NO
dc.title.alternativeThe end of oil: Multiperiod portfolio decisions under liquidity constraints and external cashflow with CVaR risk control and multivariate GARCH modelnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber60 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record