Show simple item record

dc.contributor.authorReginiussen, Mads
dc.contributor.authorAntonsen, Fredrik
dc.date.accessioned2016-09-22T10:43:31Z
dc.date.available2016-09-22T10:43:31Z
dc.date.issued2016-09-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2409719
dc.description.abstractDenne studien undersøker om prisutviklingen i det norske aksjemarkedet inneholder reverseringseffekter, og hvilke implikasjoner dette eventuelt har for investorer. Ved hjelp av variansratiotester for månedlige, årlige og toårige avkastningsperioder finner studien tegn til at aksjekurser reverserer, med sterkest effekt på toårig sikt. Til tross for at undersøkelser av langsiktig avhengighet krever store utvalg, gir testene (nær) signifikant negativ autokorrelasjon på 5%-nivå for toårige avkastninger. Dette antyder at aksjer som har falt de to siste årene, har større sannsynlighet for å stige de påfølgende to årene. Funnet av negativ autokorrelasjon, og derav en mulig reverseringseffekt, er basert på studie av OSEAX (Oslo Børs All-share Index) og OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) over en periode fra 1983 til 2016. Resultatene endres ikke vesentlig når det tas høyde for effekter tilknyttet små selskaper, likviditet, eller finanskrisen. I tillegg viser autokorrelasjonstestene signifikant positiv autokorrelasjon for månedlige avkastninger, noe som svarer til en momentumseffekt. Et tydelig mønster som viser seg i testresultatene er den positive autokorrelasjonen på månedlig sikt, som snur og blir negativ for årlige og toårige avkastninger. Med utgangspunkt i disse funnene forkastes random walk modellen, og nullhypotesen om tilfeldig prisutvikling, da de tyder på at aksjekursene inneholder både en momentums- og en reverseringseffekt. Videre formes en kontrær handelsstrategi som forsøker å utnytte seg av reverseringseffekten ved kjøp av tidligere tapere, og shortsalg av tidligere vinnere. Strategien tar utgangspunkt i rangerings- og holdeperioder på to år, ettersom denne periodelengden gav de mest lovende resultatene fra variansratiotesten. Resultatene fra en regresjonsmodell antyder ingen signifikant meravkastning for handelsstrategien, noe som impliserer at eventuelle reverseringseffekter vanskelig lar seg utnytte av investorer i markedet. Det viser seg imidlertid at en portefølje bestående av tidligere tapere genererer signifikant høyere meravkastning enn en portefølje bestående av tidligere vinnere, noe som på sin side støtter reverseringshypotesen. Basert på den empiriske undersøkelsen finner utredningen tegn til reverseringseffekter for det norske aksjemarkedet, men det virker vanskelig for investorer å utnytte seg av slike effekter. Et interessant funn er at taperaksjene utklasser vinneraksjene, og forskjellen i avkastning er statistisk signifikant.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleReverseringseffekter i aksjekurser : en empirisk studie av prisutviklingen i det norske aksjemarkedet, og implikasjoner for investorernb_NO
dc.title.alternativeMean Reversion in Stock Prices : an empirical study of price behaviour in the Norwegian stock market, and implications for investorsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberX, 109 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record