Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Ole-Johan Øbynb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:42Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:42Z
dc.date.created2012-02-09nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier495977nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240780
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is to create a decision support system for Pipelife’s Sales and Operations Planning as well as a production sequencing system. This has been done by application of theory in a real case scenario. This thesis is written in cooperation with Pipelife Surnadal. Pipelife Surnadal is a producer of plastic pipes and related parts. Pipelife is a major player in the market with 150 employees and a turnover of around 700 million NOK. A literature study and a literature review is conducted. The literature study includes theory on Sales and Operations Planning, production planning and scheduling, as well as economic order quantity. Pipelife and their current situation regarding Sales and Operations Planning, and production planning is presented. This reveals a lack of optimization tools or methods for production planning. There is no method to minimize total costs in the production and inventory, or any good optimization method for sequencing in the production. In addition Pipelife is starting production with a new extrusion system consisting of 4 production lines, which will replace the existing 7 production lines. In this occasion it is important to find out if Pipelife can manage to maintain the same delivery capability. A decision support system has been made. Using Sales and Operations Planning theory, as well as economic order quantity calculations. The production sequencing system has been made using a simple algorithm, minimizing the total changeover time. The existing system is compared with the upcoming system, and proves to perform better in all production lines. It is prepared a Sales and Operations Plan for the upcoming system, based on monthly demand per product group and distributed on the production lines.nb_NO
dc.description.abstractHovedmålet med denne oppgaven er å skape et beslutningsstøttesystem for Pipelifes ”sales and operations planning” samt et system for sekvensering av produksjonen. Dette har blitt gjort ved anvendelse av relevant teori i et produksjonsscenario fra prosessindustrien. Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Pipelife Surnadal. Pipelife Surnadal er en produsent av plastrør og tilhørende deler. Pipelife er en stor aktør i markedet med 150 ansatte og en omsetning på rundt 700 millioner kroner. En gjennomgang av relevant litteratur og en litteraturstudie er gjennomført. Litteraturstudien omfatter relevant teori innen ”sales and operations planning,” produksjonsplanlegging og sekvensering, så vel som ”economic order quantity.” Pipelife og deres nåværende situasjon når det gjelder ”sales and operations planning,” så vel som produksjonsplanlegging er presentert. Dette avslører en mangel på optimaliseringsverktøy eller metoder for produksjonsplanlegging. Det finnes ingen metode for å minimere totale kostnader i produksjon og lager, eller noen god optimaliseringsmetode for sekvensering i produksjonen. I tillegg starter Pipelife produksjon med et nytt ekstruderingssystem bestående av 4 produksjonslinjer, som skal erstatte de 7 eksisterende produksjonslinjene. I denne anledning er det viktig å finne ut om Pipelife klarer å opprettholde den samme leveringsevnen. Et beslutningsstøttesystem er utviklet, ved bruk av ”sales and operations planning” teori, så vel som ”economic order quantity” kalkulasjoner. Produksjonens sekvenseringssystem har blitt utviklet med en enkel algoritme, som minimerer den totale omstillingstiden. Det eksisterende systemet er sammenlignet med den kommende systemet, og viser seg å gi bedre resultater i alle produksjonslinjer. Det er utarbeidet en ”sales and operations plan” for det kommende systemet, basert på månedlig etterspørsel per produktgruppe og distribuert på produksjonslinjene.nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titleDecision Support System for S&OP and Production Sequencingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record