Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Tom Ivarnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:39Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:39Z
dc.date.created2012-02-08nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier492442nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240764
dc.description.abstractMore complex and integrated equipment and the introduction of manufacturing philosophies like lean, with the reduction of buffers of inventory, has made the production environment more interconnected than before. This “have clearly put more pressure on the maintenance system, because disruption to production flows can quickly become costly by rapid disruption a large part of the operation” (Márquez, 2007, s. 12). To meet this challenges systematic techniques for the development of programmers for preventive maintenance is called for. Reliability Centred Maintenance (RCM) is such a method (Moubray J. , 1997, s. 1). One definition of RCM is “a process used to determine what must be done to ensure that any physical asset continues to do what its users want it to do in its present operating context” (Moubray J. , 1997, s. 7). Since RCM first was documented in 1978 by F.S. Nowland and H.F Heap the method have been utilized “in almost every area of organized human endeavor and in almost every industrial country in the world” (SAE, 1999). Vaten et al stated already 15 years ago that “*RCM+ is probably the global analysis method which is most frequently used for identifying a cost effective maintenance programme for a plant” (Vatn, Hokstad, & Bodsberg, 1996). RCM is still a popular method and an article from 2007 that analyzed 19 different frameworks for World Class Maintenance (WCM) revealed that RCM is one of the elements that it is common to include in these frameworks (Mishra, Andand, & Kodali, 2007). RCM builds on a simple methodology but is very labor intensive to use (Smith & Hinchcliffe, 2004). “However, not every application of RCM yields its full potential (…) some of the main reasons why this happens are technical in nature, but the majority are organizational” (Moubray J. , 1997, s. 286). Another factor to consider is that “the widespread use of the term “RCM” has led to the emergence of a number of processes that differ significantly from the original” (SAE, 1999). According to the standard JA 1011 some of these processes are “actively counterproductive”. A case study on the utilization of RCM at the Elkem Solar (ES) plant in Krisiansand has been conducted in connection with this thesis. Data has been collected through interview, search in databases and observations. Two different methodologies for conducting RCM-analyses have been used at ES. These two methodologies are in this thesis evaluated against the criteria described in the standard SAE JA 1011 “Evaluation Criteria for Reliability-Centred Maintenance (RCM) Processes”. Both methodologies have nonconformities with this standard. However, a project to improve the RCM-methodology at ES is in progress. RCM-projects at ES have been discussed in a more general perspective against a framework established in the doctoral theses “Managing the Introduction of Reliability-Centred Maintenance – RCM as a Method of Working within Hydropower Organizations” (Backlund, 2003). This framework states that projects for RCM introduction are affected by factors that can be divided in to the following four management perspectives: - RCM management - Maintenance management - Project management - Change management A discussion of how RCM can contribute to the implementation of the goals stated in Elkem Business System (EBS) is presented towards the end of this thesis. The last chapter presents a model that suggests how RCM can be a part of a future maintenance concept. This concept is mainly based on the standard IEC 60300-3-14 “Application guide – Maintenance and maintenance support” and a framework from the book “The Maintenance Management Framework” (Márquez, 2007).nb_NO
dc.description.abstractStadig mer komplisert og integrert produksjonsutstyr og innføring av produksjonsfilosofien lean med blant annet nedbygging av lagre gjør at “alt henger sammen med alt” i stadig større grad. Dette gjør det stadig viktigere å sikre stabilitet i prosessene. Effektivt vedlikehold er en viktig bidragsyter for nettopp dette (Márquez, 2007, s. 12). Dette gjør at det er behov for å ta i bruk metoder som kan systematisere arbeidet med å utvikle program for forebyggende vedlikehold. Reliability Centred Maintenance (RCM) er en slik metode (Moubray J. , 1997, s. 1). En definisjon på RCM er en “prosess som brukes for å bestemme hva som må gjøres for å sikre at en fysisk gjenstand fortsetter å gjøre det som brukeren av gjenstanden vil at den skal gjøre i sin nåværende bruk” (Moubray J. , 1997, s. 7). Siden RCM første gang ble dokumenter i en rapport av F.S. Nowland og H.F. Heap i 1978 har metodikken blitt tatt i bruk over hele verden og i mange ulike bransjer (SAE, 1999). RCM ble allerede for 15 år siden omtalt som den analysemetoden som antageligvis er hyppigst brukt for å finne et kostnadseffektivt vedlikeholdsprogram for fabrikker (Vatn, Hokstad, & Bodsberg, 1996). RCM er fortsatt en populær metodikk og en artikkel fra 2007 som gjennomgikk 19 ulike rammeverk for World Class Maintenance (WCM) fant at RCM var en av metodene om er vanlig å inkludere i slike (Mishra, Andand, & Kodali, 2007). RCM er basert på en enkel metodikk, men er resurskrevende å benytte da det krever mye tid å gjennomføre RCM-analyser (Smith & Hinchcliffe, 2004). Ikke alle som tar i bruk RCM klarer å utnytte metodens fulle potensial. Ofte er dette forårsaket av organiseringen av introduksjonsprosjektet (Moubray J. , 1997, s. 286). Et annet aspekt er at det i dag finnes metoder som omtales som “RCM” som avviker betydelig fra den originale metodikken. Mange av disse metodene vil ikke bidra til å nå de opprinnelige målene etablert av Nowland og Heap, og noen vil ha direkte ødeleggende effekt (SAE, 1999). I forbindelse med denne oppgaven har et case-studie av bruken av RCM ved Elkem Solar (ES) sin fabrikk i Kristiansand blitt gjennomført. Informasjon har blitt hentet inne gjennom intervjuer, søk i databasen over gjennomførte RCM analyser og observasjon på møter. Ved ES har to ulike metodikker for RCM-analyser blitt benyttet. Disse to metodikkene blir i denne oppgaven vurdert opp mot standarden SAE JA 1011 “Evaluation Criteria for Reliability-Centred Maintenance (RCM) Processes”. Begge metodikkene har mangler i henhold til denne standarden. Det er imidlertid et arbeid på gang ved ES for å forbedre RCM-metodikken. Gjennomføringen av RCM-prosjekt ved ES blir også diskutert i et mer helhetlig perspektiv opp mot et rammeverk etablert i doktoravhandlingen “Managing the Introduction of Reliability-Centred Maintenance – RCM as a Method of Working within Hydropower Organizations” (Backlund, 2003). Dette rammeverket sier at faktorer som påvirker introduksjonen av RCM kan samles i de fire perspektivene: - RCM-ledelse - Vedlikeholdsledelse - Prosjektledelse - Endringsledelse Til slutt i denne oppgaven blir det diskutert hvordan RCM kan bidra til implementeringen av hovedmålene i Elkem Business System (Elkem, 2007). En modell for hvordan RCM-metodikken kan passe inn i et fremtidig vedlikeholdskonsept blir også presentert. Dette konseptet er hovedsakelig basert på standarder IEC 60300-3-14 “Application guide – Maintenance and maintenance support” og et rammeverk fra boka “The Maintenance Management Framework” (Márquez, 2007).nb_NO
dc.languageengnb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titleRCM (Reliability Centered Maintenance) og WCM (World Class Maintenance)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record