Show simple item record

dc.contributor.authorFjogstad, Martinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:21Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:21Z
dc.date.created2011-06-28nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier427414nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240676
dc.description.abstractVedlikehold er, og vil være ved åpning for petroleumsvirksomhet i arktiske områder, et viktig virkemiddel for å sikre kostnadseffektiv og sikker petroleumsvirksomhet i nordområdene. Men nordområdenes utfordringer vil ikke bare påvirke risikoen for akutte utslipp, men også legge føringer på drift og vedlikehold av innretninger. Denne oppgaven søker å analysere hvordan vedlikeholdsfunksjonen blir påvirket av nordområdenes risikofaktorer, og samtidig hvordan man kan bruke vedlikehold til å redusere risikobildet for skader på miljø, mennesker og innretninger. Rapporten søker å besvare følgende delmål 1. Hvordan de ulike risikofaktorene relatert til leting og utvinning i nordområdene vil kunneinnvirke på vedlikeholdsfunksjonen. 2. Vurdere hvordan tiltak for etterlevelse av aktivitetsforskriften kan redusere innvirkningen avrisikofaktorene. 3. Vurdere hvordan vedlikeholdskompetanse kan redusere innvirkningen av risikofaktorene. Et litteraturstudie danner basis for analysen ved å identifisere forutsetninger for vedlikehold,risikofaktorer i nordområdene, generelle vedlikeholdsutfordringer og krav i aktivitetsforskriften.Først vurderes korrelasjon mellom risikofaktorene i nordområdene og forutsetninger for vedlikeholdfor å vurdere hvilke risikofaktorer som vil gi en effekt på vedlikeholdsfunksjonen (prioritering tildelmål 1). Deretter vurderes de generelle vedlikeholdsutfordringene i petroleumsnæringen med risikofaktorene for å vurdere om konsekvensene av de generelle vedlikeholdsutfordringene kan bli høyere under påvirkning av nordområdenes risikofaktorer. Styrbarhet av risikofaktorene vurderesderetter etter hvilken grad de kan påvirkes av forhold bestemt gjennom aktivitetsforskriften. Her vurderes hvordan tiltak for etterlevelse av aktivitetsforskriften og andre rammebetingelser knyttet til kompetanse i vedlikeholdsfunksjonen. Og vurdering av hvordan dette kan være risikoreduserendeskisseres. Ved dette steget anses dermed delmål 2 og 3 som besvart. Deretter vurderes de samlede risikofaktorenes innvirkning på vedlikeholdsfunksjonen (hovedmål), og oppgaven konkluderes. Innvirkning av risikofaktorene relatert til leting og utvinning i nordområdene på vedlikeholdsfunksjonen vil være omfattende og inkluderer: 1) økt bruk av tilstandsovervåkning som beslutningsgrunnlag for prioritering og planlegging av vedlikehold, 2) lavere kvalitet på utførtvedlikehold og redusere effekten av personell som barrierer, 3) vesentlige utfordringer forplanlegging av vedlikeholdsaktiviteter grunnet potensialet for plutselige restriksjoner i utførelsen, 4)vedlikeholdsprogrammet må i høyere grad være tilpasset til sesongvariasjoner og 5) mangel på kompetanse i området vil påvirke vedlikeholdsfunksjonen gjennom økt bruk av kampanjebasert vedlikehold. Risikoreduksjon gjennom tiltak for etterlevelse av aktivitetsforskriften: Aktivitetsforskriften vurderes som tilstrekkelig også for petroleumsvirksomhet i nordområdene. Risikoreduksjon gjennom kompetansekrav: Dersom tilstrekkelig tiltak for kompetanseheving gjøres vil også risikoen for økt kostnad knyttet til vedlikehold kunne elimineres. Identifisert behov for videre forskning er i hovedsak knyttet til kvantitative vurderinger av innvirkning.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titleVedlikehold i nordområdenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record