Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSmedvik, Kjetil Andrenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:20:20Z
dc.date.available2014-12-19T12:20:20Z
dc.date.created2011-06-27nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier427156nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240672
dc.description.abstractMålet med masteroppgaven har vært å utvikle en håndbok for rotårsaksanalyser (RCA) som landorganisasjonen til Odfjell Drilling kan benytte. Bakgrunnen for utviklingen av håndboken var den økende bevisstheten rundt verktøyet rotårsaksanalyser og hva verktøyet kan oppnå. State of the art RCA fokuserer på tiltak som må implementeres, bruk av flere metoder eller en spesialutgave av flere metoder kombinert til en metode. Det er også knyttet patentert programvare til de forskjellige modellene for gjennomføring av RCA. For å kunne gjennomføre en effektiv RCA prosesser peker alle modellene på at et treningsprogram for den utførende partener nødvendig. Dette fordrer omfattende støttesystemer og et fokus på kontinuerlig forbedringbasert på uønskede konsekvenser. En gjennomgang av hvordan Odfjell Drilling driver granskninger og utfører rotårsaksanalyser ble utført for å synliggjøre forskjellene mellom ”state of the art” RCA og Odfjell Drillings ”state of the art” RCA. På mange områder er ikke forskjellene mellom generell RCA og Odfjell Drillingsmetoder store. Forskjellene kan skrives til at Odfjell Drilling i henhold til prosedyrene utføresgranskninger på bakgrunn av å detektere årsaker, med en mulighet for å implementere tiltak, men dette er ikke nødvendig. I state of the art RCA er tiltakene hovedmålet. Forskjeller i bruken av programvare er også forskjellig. Der state of the art bruker spesialutviklede programmer har ikke Odfjell Drilling spesialprogramvare til bruk i analyser. En vurdering av nødvendigheten for rotårsaksanalyser ble gjort. I arbeidet ble det detektert at rotårsaksanalyser kan fylle små hull i vedlikeholdsstyringen. Det ble ikke funnet nevneverdige områder med store potensialer for bruk av RCA på en systematisk måte. Håndboken som er presentert i oppgaven kan brukes som et startpunkt for en videreutvikling av en håndbok for RCA, da gjennomføringen av casen er diskutert og forbedringsområder der de eksisterer er påpekt.nb_NO
dc.description.abstractThe goal of the master thesis has been to develop a Root Cause Analysis (RCA) handbook for use in the onshore based offshore company Odfjell Drilling. The background for the assignment was the growing consciousness about the tool and what the tool might accomplish. State of the art RCA focuses on actions that must be implemented in order to be able to prevent occurrences to recur. The use of multiple RCA tools or two or more tools combined into one method is the current state of the art for the different methods that have been looked into in this thesis. In all the commercially available methods there is proprietary software that must be used. In all the different methods a requirement for efficient RCA solving is training. This can only be achieved with a support function and a continuous endeavor for continuous improvementprograms based on unwanted happenings. A review of how Odfjell Drilling performs investigations and root cause analysis showed the difference between state of the art in general and Odfjell Drilling. In many areas the differences are not large. The differences is that Odfjell Drilling according to the procedures are performing investigations in order to discover the root cause, but is not obliged to take actions on the causes discovered. In state of the art RCA preventing recurrence is the main purpose. There are also differences related to in the use of software. All the commercial methods has proprietary software specially designed for use in RCA while Odfjell Drilling has none. An assessment of the needs for RCA was also done. There are no major gaps to be filled in the management of maintenance. But small holes can be filled. The handbook presented in this thesis can make the foundation for a development of a better handbook. The case processes have been thoroughly discussed and improvement possibilities where they exist have been pointed out.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO
dc.titleRotårsaksanalysernb_NO
dc.title.alternativeRoot cause analysesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel