Show simple item record

dc.contributor.advisorØverli, Jan Arve
dc.contributor.authorLauknes, Andreas
dc.contributor.authorArild, Audun
dc.date.accessioned2016-09-09T14:00:40Z
dc.date.available2016-09-09T14:00:40Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15782
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2405903
dc.description.abstractRapporten tar for seg prosjektering av en etteroppspent betongbru, der beregninger og dimensjoneringen er i henhold til det Europeiske regelverket, nasjonale tillegg og Håndbøker fra Statens vegvesen. Brua som skal dimensjoneres og bli gjort kapasitetskontroll for er Nordøyvegen bru 3, som skal bygges som en del av et større fastlandsprosjekt for nordøyene i Haram kommune. Brua skal bygges som en bjelke-/platebru, og konstruksjonsmetoden er fritt frambygg med totalt syv byggefaser. Den består av syv spenn, og har en lengde på 200 meter. Det er også en svak vertikalkurvatur på brua med en radius på 2400 meter. Brua utføres som et massivt T-tverrsnitt, og inkludert rekkverk og kantdragere er tverrsnittet 11,1 meter bredt. Videre har brua en føringsavstand på 6 meter, og inneholder to kjørefelt. I tillegg er det en gang- og sykkelvei med en bredde på 3 meter. Rammeprogrammet NovaFrame er blitt brukt til å lage modell av brua og kjøre analyser. I rapporten er det lagt vekt på å finne riktige laster ihht. gjeldende regelverk som skal påføres brua slik som egenvekt, oppspenningskraft, trafikklaster og vindlaster. Også deformasjonslaster som svinn, kryp, relaksasjon, låse- og friksjonstap er lagt vekt på. For trafikklaster er det blitt brukt lastmodell 1 og 2 i eurokoden. NovaFrame bruker influenslinjer og beregner automatisk verste trafikklastplassering. Rapporten omhandler kontroll av brua i brudd- og bruksgrensetilstand, og er utført for både lengde- og tverretningen. Utforming og valg av spennsystem i brua er betraktet. Antall spennkabler og spennarmeringens tverrsnittsareal, i felt og over støtte er bestemt. Søylene i brua er ikke sjekket og inngår ikke i denne rapporten. Brua er kontrollert i de mest utsatte snittene i felt og over støtte. Kontrollene som er utført er de mest aktuelle kontrollene i brudd- og bruksgrensetilstand. Spennarmering og slakkarmering er bestemt i forbindelse med kontrollene. Brua tilfredsstiller alle kontroller i bruddgrensetilstand. I bruksgrensetilstand ble krav for spenningsbegrensning og rissvidder kontrollert. Siden det er krav til trykkavlastning i både underkant og overkant, skal spennarmeringen ligge minimum Δcdev = 25 mm innenfor betongtrykksonen. I alle snitt som er sjekket befinner spennarmeringen seg innenfor denne grensen, for alle lastkombinasjonene for bruksgrensetilstanden.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk (2-årig), Konstruksjon
dc.titleProsjektering og analyse av Nordøyvegen bru 3
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber242


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record