Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEikevik, Trygve Magne
dc.contributor.authorDanielsen, Tobias
dc.date.accessioned2016-09-01T14:02:53Z
dc.date.available2016-09-01T14:02:53Z
dc.date.created2016-06-13
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15712
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403650
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å utvikle og bygge en atmosfærisk frysetørker for tørking av biobankmaterialer. Frysetørkeren er planlagt å senere bli benyttet for å utføre forsøk på tørking som en alternativ konserveringsmetode for lagring i biobanksammenheng. Designet tok utgangspunkt i et vanlig fryseskap der det isolerte kabinettet og kompressoren ble gjenbrukt. Inne i kabinettet ble det installert en fordamper for nedkjøling og avfukting av tørkeluften og en kondensator for gjenoppvarming av tørkeluften. En vifte ble montert inne i skapet slik at luften sirkuleres gjennom vekslerne og et brett hvor vevsprøver kan legges. På baksiden av skapet ble det montert en kondensator til, som har til formål å ta varme fra systemet til omgivelsene. Omgivelseluften ble drevet gjennom den eksterne veksleren ved hjelp av to mindre vifter. Når den atmosfæriske frysetørkeren var bygget ble det utført forsøk med tørking av rent kjøtt (kylling og svin) som substitutt for biobankmateriale. Prøvene ble veid før og etter frysetørkingen og de ble senere tørket i en konveksjonstørker på 100 °C for å fjerne det resterende tilgjengelige vannet. På denne måten kunne prøvene veies på nytt, og ved å sammenligne vekten kunne det regnes ut hvor mye av det tilgjengelige vannet som ble fjernet under frysetørking. Ved tørking av kyllingfilet skjært til en størrelse på 2x10x10 millimeter ble det oppnådd et resterende vanninnhold på 10-11 % (fra 73 %). Ved tørking av ytrefilet av svin med en størrelse på 5x5x20 millimeter ble det oppnådd et resterende vanninnhold på 15-16 % (fra 73 %). Tiden det tok før prøvene sluttet å synke i vanninnhold var med de minste prøvene (kyllingfilet) 8 timer og med de større prøvene (svinefilet) 16 timer. Ett forsøk ble kjørt i 20 timer uten at frysetørkeren ble åpnet. Da oppnådde skapet en gjennomsnittlig tørketemperatur på -3,67 °C. Dette var høyere enn den planlagte tørketemperaturen på -10 °C, noe som antakelig skyldes underdimensjonering av viftekapasiteten på den eksterne kondensatoren. Med utbedring av dette vil det antakelig oppnås en tørketemperatur på -9,4 °C. Det er dermed anbefalt videre arbeid med å utbedre dette og utføre flere forsøk.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectEnergibruk og energiplanlegging, Energibruk i bygninger
dc.titleUtvikling av liten kompakt varmepumpe tørkesystem for biobankmaterialer
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber154


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel