Show simple item record

dc.contributor.advisorAsheim, Harald Arnenb_NO
dc.contributor.authorLarsen, Christer Andrenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:18:02Z
dc.date.available2014-12-19T12:18:02Z
dc.date.created2014-06-25nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier729434nb_NO
dc.identifierntnudaim:11198nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/240304
dc.description.abstractGassløft er et tiltak for å opprettholde oljeproduksjonen på et ønsket nivå ved å injisere gass inn i produksjonsrøret. Dynamikken til produksjonssystemet åpner for at store trykkvariasjoner kan oppstå. I slike tilfeller er det nødvendig å stabilisere produksjonen for å ivareta akseptabelt produksjonsnivå og sikkerhet. Denne oppgaven undersøker muligheten til å stabilisere en ustabil gassløftet produksjonsbrønn, representert ved en fysisk strømningsmodell. Virkningen av kjente, passive stabiliseringstiltak ble undersøkt. Hovedsakelig for å verifisere at de dynamiske egenskapene til den skalerte modellen kunne sammenholdes med en reell gassløftet brønn. Hovedhensikten er å undersøke aktiv stabilisering av en brønn som opplever store variasjoner i trykk og strømningsrater, ved hjelp av en frekvensstyrt ventil. Stabiliseringen skjer ved at ventilen stenges syklisk for å oppnå en destruktiv interferens på svingningene observert i produksjonen. Modellen bruker luft som løfter vann opp et 7,5 meter langt rør. Kontrollventilen ble plassert ved injeksjonspunktet og ved rørets utløp. Målingene viste at når ventilen var plassert ved injeksjonspunktet, hadde modellen en god stabiliserende effekt, uten å gå på bekostning av produksjonsmengden. Effekten var avhengig av frekvensen til den sykliske avstengningen av ventilen. I frekvensområder hvor brønnen viste tegn til flere frekvenskomponenter, var effekten lavere enn når brønnen kun viste en dominerende frekvens lik ventilens. En effekt på opptil 55 % økning i vanninnstrømningen, og en reduksjon på over 80 % i svingningene ble observert i forsøkene. Når ventilen var plassert ved utløpet av produksjonsrøret, viste metoden en god stabiliserende effekt med over 90 % reduksjon i utslagene på vanninnstrømningen. Ulempen ved at ventilen var plassert ved brønnhode var at vanninnstrømningen ikke hadde en økning i forhold til den ustabile perioden. Selv om innstrømningen ikke økte i forhold til den ustabile perioden, var innstrømningen høyere enn hva som var tilfelle når brønnen ble strupt ned til stabilt område.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikknb_NO
dc.titleEksperimentell undersøkelse av frekvensstyrt regulering for å stabilisere gassløft-ustabilitetnb_NO
dc.title.alternativeExperimental Investigation of Frequency Controlled Regulation to Stabilize Gas-lift Instabilitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record